บัดดี้เรดิโอ 104.5 MHz. สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง จ.ยะลา

รับฟังสถานี fm one CLICK ที่นี่